Download

car2

Machtiging met DigiD

Voordat wij een Tussentijdse Toets of een praktijkexamen voor je kunnen aanvragen moet je op het CBR website eerst toestemming voor geven.
Dat doe je met een machtiging.

Het machtigen doet je via mijn.cbr.nl met je DigiD. DigiD is je persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat je moet doen om ons te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.
Om ons te machtigen heb je ons rijschoolnummer nodig. Dit nummer is …….

Machtiging zonder DigiD

Als je niet beschikt over DigiD is het mogelijk om een papieren machtiging af te geven. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet je, samen met een kopie van je geldige identiteitsbewijs, opsturen naar:
CBR, divisie Rijvaardigheid
t.a.v. afdeling Planning
Postbus 4046
6803 EA  Arnhem

Houd er wel rekening mee dat de verwerking van een papieren machtiging 10 tot 15 werkdagen kan duren!!
 

Zelfreflectie

Onderdeel van het auto-rijexamen is de zelfreflectie. Dat moet je ingevuld meenemen naar het praktijkexamen, nader onderzoek rijvaardigheid of tussentijdse toets.